Domain Name là gì

Domain Name là gì

Domain Name: Một tên miền là một nhãn xác định rằng định nghĩa một lĩnh vực quyền tự chủ hành chính, cơ quan, hoặc kiểm soát trên Internet, dựa trên hệ thống tên miền (DNS).

Domain name là gì?

Tên miền được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau và kết nối mạng ứng dụng cụ thể đặt tên và địa chỉ mục đích. Họ được tổ chức ở cấp dưới (tên miền phụ) của root miền DNS, đó là không tên. Các cấp đầu tiên thiết lập của tên miền là các tên miền cấp cao nhất (TLD), bao gồm các tên miền cấp cao nhất dùng chung (gTLD), chẳng hạn như lĩnh vực nổi bật com, net và org, và mã số các quốc gia cấp cao nhất lĩnh vực (ccTLDs ). Dưới đây những tên miền cấp cao nhất trong hệ thống DNS-thứ hai là các cấp và các tên miền cấp thứ ba thường được mở cho đặt bởi người dùng cuối có nhu cầu kết nối mạng cục bộ vào Internet, chạy các trang web, hoặc tạo ra khác công khai Internet có thể truy cập tài nguyên. Việc đăng ký những tên miền thường được quản lý bởi công ty đăng ký tên miền người bán dịch vụ của họ cho công chúng.

domain name

Internet cá nhân sử dụng máy chủ tên miền là từ định danh host, hoặc tên máy. Tên máy là các nhãn lá trong hệ thống tên miền thông thường mà không cần thêm không gian cấp dưới tên miền. IP xuất hiện như là một thành phần trong Uniform Resource Locators (URL) cho các nguồn tài nguyên Internet như các trang web (ví dụ, en.wikipedia.org).

Tên miền cũng được sử dụng như là nhãn nhận dạng đơn giản để chỉ quyền sở hữu hoặc kiểm soát các tài nguyên. ví dụ như là các định danh được sử dụng trong lĩnh vực Session Initiation Protocol (SIP), các DomainKeys được sử dụng để xác minh DNS trong lĩnh vực hệ thống e-mail, và trong nhiều Uniform Resource định danh (URI).

Domain name là gì

Một mục đích quan trọng của tên miền là cung cấp tên dễ nhận biết và memorizable đến tài nguyên Internet về số lượng giải quyết. trừu tượng này cho phép bất kỳ tài nguyên (ví dụ, trang web) sẽ được chuyển đến một địa điểm khác nhau trong topo địa chỉ của mạng, trên toàn cầu hoặc tại địa phương trong một mạng nội bộ. Di chuyển như vậy thường đòi hỏi phải thay đổi địa chỉ IP của một tài nguyên và bản dịch tương ứng của địa chỉ IP này đến và đi từ tên miền của mình.

Tên miền thường được gọi đơn giản là tên miền và đăng ký tên miền thường được gọi là chủ sở hữu tên miền, mặc dù đăng ký tên miền với một công ty đăng ký không trao bất kỳ quyền sở hữu hợp pháp của tên miền, chỉ có một quyền độc quyền sử dụng.

Tên miền sẽ hoạt động ngay lập tức sau khi được đăng ký trên mạng Internet với điều kiện được khai báo đúng các bản ghi Web Hosting và Email ngay lúc đăng ký. Nếu không, bạn sẽ cần thời gian khoảng 6 tới 72 giờ. Với các thông tin (tên người sở hữu, địa chỉ, email liên hệ…) của tên miền sẽ cần 24 giờ để có thể tồn tại trên các website kiểm tra tên miền.

Vậy tên miền là một danh từ dịch theo kiểu nghĩa của từng từ một (Word by Word) từ tiếng Anh . Thực chất tên miền là sự nhận dạng vị trí của một máy tính trên mạng Internet, nói cách khác tên miền là tên của các mạng lưới, tên của các máy chủ trên mạng Internet.

Chia sẻ trên mạng xã hội

Nhận xét