Zend Framework 3

Zend Framework 3

Zend Framework 3 được xem là một trong những framework phổ biến và có sức mạnh lớn so với mặt bằng chung các PHP Framework đang có mặt hiện nay. Do Zend Framework 3 được viết dựa trên PHP 7

Các câu hỏi nhất thường được hỏi khi sẽ Zend Framework 3 được phát hành? chúng ta nên mong đợi những thay đổi và cải tiến gì?

Zend Framework 3

Zend Framework 3 có gì mới

Kể từ khi thành lập, mục tiêu của công ty Zend cho Zend Framework đã được thay đổi rất nhiều từ PHP v7  và đảm bảo người sử dụng Zend Framework 3 tập trung vào logic kinh doanh của các ứng dụng của lập trình viên chứ không phải là lãng phí thời gian tái phát minh hệ thống. Công ty Zend đã tiếp tục phát triển ZF với thực tiễn phát triển web tốt nhất và nhanh nhất

Công ty Zend  đã xây dựng được một khuôn khổ vô cùng mạnh mẽ với Zend Framework 2 đáp ứng mục tiêu quan trọng của sự linh hoạt, nhất quán và khả năng kiểm thử. Tuy nhiên, thế giới đã thay đổi kể từ ZF2 đã được phát hành, và dự án cần phải di chuyển với thời gian dài từ ZF1. Với ý nghĩ đó, công ty Zend đã thu thập ý kiến ​​phản hồi từ người dùng của Zend và những người đóng góp chính vào bản đồ các con đường phía trước.

Zend Framework 3 sẽ là một sự tiến hóa từ ZF2, tập trung vào sự đơn giản, có thể dùng lại, và hiệu suất dựa trên PHP v7. Chúng ta cùng mong chờ phiên bản Zend Framework 3 chứng thức trong năm nay

Chia sẻ trên mạng xã hội

Nhận xét