Domain&Hosting

Hosting là gì

Hosting là gì

Web Hosting là không gian trên máy chủ có cài đặt các dịch vụ Internet như world wide web (www), truyền file(FTP), Mail…,bạn có thể chứa nội dung trang web hay dữ liệu trên không gian đó....

Domain Name là gì

Domain Name là gì

Domain Name: Một tên miền là một nhãn xác định rằng định nghĩa một lĩnh vực quyền tự chủ hành chính, cơ quan, hoặc kiểm soát trên Internet, dựa trên hệ thống tên miền (DNS)....